Uw rekeningnummer meedelen aan het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca … ook elektronisch !

Vervroegde opstart juridische procedure door Horecafonds

Privacy - GDPR

Uniformisering aangifteformulier – update XML-aangifteformaat

Sluitingsdagen 2019

Verwijlintresten aan 7%

De fiscale fiches werden verstuurd