Eindejaarspremie 2020 en de COVID-subsidie

Download de nieuwe Sectorale Sociale Gids Horeca

Nieuwe e-mailadressen Horecafonds

Uw rekeningnummer meedelen aan het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca … ook elektronisch !

Coronavirus: Horecafonds enkel telefonisch en via e-mail bereikbaar

Privacy - GDPR

Uniformisering aangifteformulier – update XML-aangifteformaat

Coronavirus - uitstel maandelijkse voorafbetalingen

Sluitingsdagen 2021

Horecafonds verzendt formulieren syndicale premie

Formulieren syndicale premie

Vakantiegeld arbeiders