Validering rekeningnummers

Uw rekeningnummer meedelen aan het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca … ook elektronisch !

Privacy - GDPR

Uniformisering aangifteformulier – update XML-aangifteformaat

Sluitingsdagen 2020

Horecafonds verzendt formulieren syndicale premie

Vervroegde opstart juridische procedure door Horecafonds

Sluitingsdagen 2019

Verwijlintresten aan 7%