Veelgestelde vragen

 

 

Veelgestelde vragen eindejaarspremie

 1. Veelgestelde vragen-werkgever
  1. →  Welke gegevens heeft het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca nodig om mij te informeren?

   We hebben jouw RSZ-nummer of KBO-nummer nodig om je te kunnen verderhelpen.

  2. Verplichte betaling van maandelijkse voorschotten aan het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca
   1. →  Wat betekent deze verplichting?

    Het Fonds betaalt de eindejaarspremie aan de werknemers in de horeca. Een werkgever in de horeca mag de eindejaarspremie niet rechtstreeks aan zijn personeel betalen, hij moet maandelijks voorschotten betalen aan het Fonds.

   2. →  Wat is het bedrag van deze voorschotten?

    12% van de totale brutoloonmassa die in aanmerking wordt genomen voor de berekening van de sociale zekerheidsbijdragen van de vorige maand

   3. →  Hoe moet de maandelijkse betaling gebeuren?

    via een overschrijvingsformulier dat je elke maand van het Fonds ontvangt

   4. →  Op welk rekeningnummer moet de maandelijkse betaling gebeuren?

    Op BE95 7310 2024 2558. Opgelet : dit rekeningnummer geldt enkel voor betalingen inzake eindejaarspremie. Voor betalingen met betrekking tot brugpensioen dient een ander rekeningnummer te worden gebruikt.

   5. →  Wat als ik de voorschotten niet betaal?

    In dat geval voorziet de wet sancties.

  3. Aangifte van de eindejaarspremie
   1. →  Wat betekent dit?

    Voor alle werknemers die recht hebben op een eindejaarspremie, dient de werkgever vóór 10 januari aangifte te doen van het brutobedrag van de eindejaarspremie. Ook als geen enkele werknemer recht heeft op een eindejaarspremie, dient nog een aangifte te gebeuren (nihil-aangifte).

   2. →  Hoe moet de aangifte gebeuren?

    via een speciaal formulier dat de werkgever van het Fonds ontvangt ofwel elektronisch door het sociaal secretariaat.

   3. →  Wat met een werknemer die in de loop van het jaar ontslagen wordt?

    Dan dient de aangifte uiterlijk op het einde van de maand volgend op die van het ontslag te gebeuren.

   4. →  Wat als ik geen aangifte doe?

    In dat geval voorziet de wet sancties.

  4. Na de aangifte
   1. →  Er is genoeg geld om de eindejaarspremies te betalen.

    Het Fonds zal een controlestaat naar de werkgever sturen. Zonder opmerkingen van de werkgever worden de eindejaarspremies 10 dagen na het verzenden van de controlestaat betaald.

   2. →  Er is niet genoeg geld om de eindejaarspremies te betalen.

    Het Fonds zal een overschrijvingsformulier naar de werkgever sturen. Na betaling van het verschuldigde bedrag ontvangt de werkgever een controlestaat. Zonder opmerkingen van de werkgever worden de eindejaarspremies 10 dagen na het verzenden van de controlestaat betaald.

   3. →  Wat als na betaling van alle eindejaarspremies blijkt dat ik te veel geld heb gestort aan het Fonds?

    Dan wordt dit bedrag teruggestort op jouw rekening.

 2.  
 3. Veelgestelde vragen-werknemers
  1. →  Welke gegevens heeft het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca nodig om mij te informeren?

   We hebben jouw rijksregisternummer nodig om je te kunnen verderhelpen.

  2. →  Wat doet het Fonds?

   Het Fonds betaalt de eindejaarspremie aan de werknemers in de horecasector : enkel de eindejaarspremie, dus bijvoorbeeld niet het vakantiegeld.

  3. →  Welke werknemers ontvangen hun eindejaarspremie via het Fonds?

   Alleen de werknemers in de horeca. Als je niet in de horeca werkt, ontvang je jouw eindejaarspremie dus niet via het Fonds en contacteer je best je werkgever voor de juiste informatie. Als je als interim in de horeca werkt, ontvang je jouw eindejaarspremie via het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten (en dus ook niet via het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca) : meer info vind je op www.fondsinterim.be

  4. →  Wanneer wordt de eindejaarspremie betaald?

   Eind januari. Het heeft dus geen zin het Fonds vóór eind januari te contacteren met de vraag wanneer je de eindejaarspremie zal ontvangen.

  5. →  Mijn werkgever is failliet of onvermogend

   Je ontvangt van het Fonds een F1-formulier. Je moet dit formulier correct invullen en naar het Fonds terugsturen. Indien je het formulier bijvoorbeeld niet ondertekent, zullen we het moeten terugsturen. Kort na het terugsturen van het F1-formulier sturen wij het naar het Fonds voor Sluiting van de Ondernemingen.

  6. →  Mijn werkgever dient eerst nog een bepaald saldo aan het Fonds te betalen voordat ik mijn eindejaarspremie ontvang, maar dat gebeurt niet.

   In dat geval zal het Fonds je eindejaarspremie onder bepaalde voorwaarden voorschieten. Je ontvangt dan een begeleidende brief, een subrogatiedocument, een F1-formulier voor jou en een F1-formulier dat je naar het Fonds moet terugsturen. Zodra je het subrogatiedocument en het F1-formulier voor het Fonds naar het Fonds hebt teruggestuurd, zullen we je eindejaarspremie storten.

  7. Vragen over het bedrag van de eindejaarspremie
   1. →  Wat is het bedrag van mijn eindejaarspremie?

    Omwille van de privacy mogen wij geen bedragen meedelen, niet telefonisch en niet schriftelijk.

   2. →  Ik heb mijn eindejaarspremie ontvangen maar ga niet akkoord met het bedrag.

    Voor vragen over het bedrag dien je jouw werkgever te contacteren. Dit is het bedrag dat de werkgever heeft aangegeven bij het Fonds.

  8. Vragen over de manier van betalen van de eindejaarspremie – rekeningnummer
   1. →  Hoe ontvang ik mijn eindejaarspremie?

    alleen door storting op je rekeningnummer

   2. →  Hoe je rekeningnummer meedelen?

    Het Fonds stuurt je automatisch het formulier voor het meedelen van je rekeningnummer. Opgelet : de door jou opgegeven rekening moet ook op jouw naam staan.

   3. →  Ik heb van het Fonds een formulier voor het meedelen van mijn rekeningnummer ontvangen.

    Het is belangrijk dat je het origineel formulier volledig en leesbaar invult, zonder correcties aan het rekeningnummer. Vergeet ook zeker niet het formulier te ondertekenen en te laten invullen door je bank. Als het formulier niet volledig in orde is, zullen we het moeten terugsturen.

   4. →  Hoe kan ik het formulier naar het Fonds terugsturen?

    Je dient het formulier per post terug te sturen, niet per fax of per e-mail.

   5. →  Wat als ik later van rekeningnummer verander?

    In dat geval moet je bij het Fonds een nieuw formulier voor het meedelen van je rekeningnummer vragen.

   6. →  Schematische uitleg – hoe het formulier tot aanvraag betaling op rekening indienen.

    Klik HIER.

  9. Recht op een eindejaarspremie
   1. →  Ik ben ontslagen, heb ik dan recht op een eindejaarspremie?

    Als je wordt ontslagen, ontvang je in principe een eindejaarspremie.

   2. →  Wanneer heb ik geen recht op een eindejaarspremie?

    Als je zelf ontslag neemt, ontvang je in principe geen eindejaarspremie. Ook als je contract in onderling akkoord wordt beëindigd, heb je geen recht op een eindejaarspremie.

  10. →  Ik heb maar kort in de horeca gewerkt, ontvang ik dan ook een eindejaarspremie?

   Je moet in principe minstens 2 maanden ononderbroken bij dezelfde werkgever hebben gewerkt om een eindejaarspremie te ontvangen. Als gelegenheidswerknemer (ook "extra" genoemd) moet je minstens 44 dagen bij dezelfde werkgever hebben gewerkt.