Welkom

onthaalWelkom bij het Horecafonds!

 

Het Horecafonds is het Fonds voor Bestaanszekerheid van en voor de horecasector. Het Fonds staat in voor de uitbetaling van allerlei sociale voordelen aan werkgevers en werknemers in de Horecasector.

Velen onder u kennen het Horecafonds van de eindejaarspremies. Het Fonds doet echter nog veel meer. Wij nodigen u uit een kijkje te nemen op onze site, waar u een overzicht van deze sociale voordelen vindt.

U kan ons steeds contacteren via info@fondshoreca.be.


Subsidieregeling

Formulieren syndicale premie

Persbericht: Correcties op eindejaarspremies

Eindejaarspremie 2020 en de COVID-subsidie

Download de nieuwe Sectorale Sociale Gids Horeca

Nieuwe e-mailadressen Horecafonds

Privacy - GDPR

Coronavirus: Horecafonds enkel telefonisch en via e-mail bereikbaar

Uw rekeningnummer meedelen aan het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca … ook elektronisch !

Uniformisering aangifteformulier – update XML-aangifteformaat