Barista - Level 1
Meester in koffie - Peter Hernou - wereldkampioen Latte Art 2009

Vul het inschrijvingsformulier volledig in en kies de datum waarop u de opleiding wenst te volgen.
GEGEVENS VAN DE GEWENSTE OPLEIDING
 
Naam van de opleiding: Barista - Level 1
Datum & locatie:
Indien de door u gekozen opleiding volzet is, mogen wij dan een andere datum of plaats voorstellen?
Ja
Neen
Wordt de inschrijving gedaan door de cursist of door de werkgever van de cursist?
Cursist
Werkgever
CURSIST
 
Naam:
Voornaam:
Geboortedatum:
Straat & nr.:
Postnr. & Plaats:
Telefoon:
GSM:
E-mail:
Beroep/Functie:
Rijksregisternummer:
 
GEGEVENS VAN DE WERKGEVER
 
Naam bedrijf:
Venootschapsvorm:
Straat & nr. (bedrijf):
Postnr. & Plaats (bedrijf):
Telefoon:
Telefax:
E-mail:
Contactpersoon binnen het bedrijf:
RSZ nummer:
Type bedrijf:
 
Indien het bedrijf een andere naam of een ander adres heeft dan de venootschap
 
Naam venootschap:
Adres venootschap
Straat & nr.:
Postnr. & Plaats:
 De verschafte gegevens zullen strikt persoonlijk worden gebruikt en niet worden doorgegeven aan derden. Op simpel verzoek hebt U ten allen tijde de mogelijkheid op inzage en correctie van uw gegevens zoals voorzien in de privacywet van 8/12/1992.